Garantibestemmelser

Garantibestemmelser for robotplænklippere købt hos Græsrobot.dk

Garantien dækker:

 1. Funktions/materialefejl i garantiperioden
 2. Garantiperioden er anført under hver enkelt enhed, er angivet i antal måneder
 3. Garanti gælder fra købsdato
 4. I garantiperioden vil alle defekte dele som skyldes materialefejl, blive repareret u/b når græsrobotten bliver leveret på græsrobot’s adresse
 5. Såfremt at Græsrobot skal udbedre fejlen på købers adresse, faktureres for kørslen fra Græsrobots adresse til køber.
 6. Evt. fejl ved installation foretaget af Græsrobt’s teknikere

Garantien dækker ikke:

 1. Forkert eller skødesløs brug af robotplæneklipperen
 2. Utilsigtet brug
 3. Alle former for reparationer i garantiperioden, som ikke er udført af Græsrobot.dk
 4. Garantien bortfalder ved overdragelse til anden ejer
 5. Skader på sliddele, såsom hjul, hjullejer, knivdisk, cover med mindre dette er påpeget Græsrobot.dk maksimum 3 dage efter modtagelse af enheden
 6. Eventuelle fragtomkostninger ved forsendelse til græsrobot.dk samt retur til kunden.

Diverse:

 1. Indgivelse af garantikrav: Garantikrav skal anmeldes til Græsrobot.dk hurtigst muligt efter fejlen er opstået. Græsrobot.dk vurderer herefter hvorledes fejlen skal udbedres
 2. Garanti perioden er angivet på faktura
 3. Defekte dele udskiftes eventuelt med tilsvarende brugt del, der er fuld funktionsdygtig
 4. Reparationstid:
  1. Efter aftale kan en erstatningsdel sendes direkte til kunde - kunden sørger selv for udbedring af fejlen. Erstatningsdelen afsendes til kunden senest 5 dage efter garantisag er oprettet
  2. Indleveres robotten til Græsrobot er reparationstiden op til 7 dage (afhænger af fejlen der skal udbedres)